Partners

Wat betekent de wet leeruitkomsten voor de flexibilisering van de lerarenopleidingen?

De Wet leeruitkomsten hoger onderwijs maakt het mogelijk dat alle deeltijdopleidingen en duale opleidingen kunnen gaan werken met leeruitkomsten.

Wat betekent de wet leeruitkomsten voor de flexibilisering van de lerarenopleidingen?

De inwerkingtreding is voorzien voor studiejaar 2023-2024. Hoewel het werken met leeruitkomsten niet opgenomen is voor voltijdopleidingen, is er ruimte om te flexibiliseren.

Op 20 juni heeft minister Dijkgraaf het wetsvoorstel voor de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is een eerste stap om het experiment met leeruitkomsten te verankeren in de wet. Totdat de wet in werking treedt, kunnen instellingen die nu onder het experiment vallen blijven werken met eenheden van leeruitkomsten. Nadat de wet in werking treedt, is het mogelijk met alle deeltijdopleidingen en duale opleidingen te gaan werken met eenheden van leeruitkomsten. Inwerkingtreding wordt vooralsnog voorzien vanaf studiejaar 2023-2024.

Lees en verder en bron: 10 voor de leraar.