Nieuws

Vereniging met impact

Dit blog en nieuwsbericht bevat een dubbelinterview met Miranda Timmermans en Helma Oolbekkink.

Vereniging met impact

Miranda Timmermans (links op de foto) heeft in de afgelopen jaren veel werk verzet als bestuurslid en voorzitter van de vereniging. Per 6 september 2021 heeft zij – vanwege het aflopen van haar termijn – het stokje overgedragen aan Helma Oolbekkink, eerder al bestuurslid van Velon. We willen Miranda hartelijk bedanken voor haar enorme inzet voor Velon en zullen op gepaste wijze afscheid van haar nemen.

We hebben Miranda en Helma gesproken over hun voorzitterschap. Hieronder kan je meer lezen over de ambities – die Miranda had en Helma heeft – voor de lerarenopleider, de beroepsgroep en Velon. In de blogs die Miranda eerder schreef kun je meer lezen over haar visie op Velon.  

Brede blik op lerarenopleiders

Miranda heeft haar tijd als voorzitter ervaren als een leerzame tijd. Miranda: “Wat ik interessant vond is om onderdeel te zijn van een bestuur van een vereniging, en dan ook nog eens een vereniging van lerarenopleiders. Want al werk ik nu als lector, ik ben nog steeds bezig met het opleiden van leraren en voel me ook nog lerarenopleider.” Zowel vanuit haar expertise, alsook vanwege de aandacht voor ‘samen opleiden’, heeft Miranda vanuit Velon nadrukkelijk oog gehad voor de lerarenopleiders uit de scholen, als onderdeel van de beroepsgroep. “Ik heb een brede(re) blik gekregen op de beroepsgroep.”

Helma kijkt uit naar haar nieuwe rol als voorzitter en onderstreept die brede blik. Helma: “Voor mij staan een paar vragen centraal: hoe kunnen we als Velon blijvend relevant zijn voor allen die betrokken zijn bij het opleiden van leraren? En hoe kunnen we misschien nog wel meer doen om de individuele lerarenopleider te bereiken?”.  Velon is voor haar  een podium voor ontmoeting voor lerarenopleiders. Daar zit de kracht van de vereniging.

Velon vaker op de agenda

Tijdens haar voorzitterschap heeft Miranda gezien wat beroepsregistratie doet voor de professionalisering van lerarenopleiders en de beroepsgroep. “BRLO was eerst een groot maar mooi project, maar is inmiddels steeds meer gemeengoed geworden. Het is goed om te ervaren dat beroepsregistratie een aanjager is voor voortdurende professionele ontwikkeling. Het mooie van Velon is dat het een vereniging is van, voor en door lerarenopleiders, we werken dan ook voornamelijk met vrijwilligers. Het is ongelooflijk hoeveel opleiders betrokken zijn bij het Tijdschrift, de themagroepen, de organisatie van de studiedag et cetera. Allemaal op vrijwillige basis. We kunnen trots zijn op de betrokkenheid van zoveel Velon leden.” Tevreden is ze ook over het feit dat Velon meer en meer als gesprekspartner betrokken is bij onderwerpen die van belang zijn voor (het werk van) lerarenopleiders.

Een moeilijk moment vond Miranda vorig jaar het besluit om het Velon congres in Leeuwarden op het laatste moment toch niet door te laten gaan: erg spijtig ook voor iedereen die hard gewerkt had aan de voorbereiding.. Helma: “We hebben daarna de studiedag online georganiseerd en mede op basis van die ervaringen dit jaar een mooi online congres gehad. De beroepsgroep laat zien wendbaar en flexibel te zijn!”  

Er staat veel te gebeuren

Miranda: “Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we de afgelopen jaren met elkaar gerealiseerd hebben.” “De komende periode gaan we ons richten op de groei van Velon”, vult Helma aan; ”Met meer mensen kunnen we nog meer bereiken. En naast nieuwe leden zijn ook mensen die actief betrokken willen en kunnen zijn, van harte welkom. Er is veel diversiteit in de beroepsgroep en het lijkt me geweldig als we echt voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van leraren iets te bieden hebben.” En natuurlijk blijft het belangrijk om namens Velon als partner aan tafel te zitten bij de juiste partijen en om waar mogelijk samen te werken.

De ontwikkelingen binnen de beroepsgroep gaan ongelooflijk hard. Denk aan de toename van het aantal partnerschappen ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’, flexibilisering van de lerarenopleidingen, hybride docenten, aandacht voor diversiteit enzovoort. Miranda: “In al deze ontwikkelingen staat kwaliteit van de leraar hoog in het vaandel . En juist daarom moeten we het natuurlijk ook hebben over (de kwaliteit van) lerarenopleiders!

Helma: “Juist het hele debat over de verschillende routes en de zoektocht naar de balans tussen meer leraren maar ook kwalitatief goede leraren, is ontzettend actueel. Het is niet voor niets dat we zeggen dat mensen die leraren opleiden echt een beroep uitoefenen. Zij staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs. We zien daar echt kansen en mogelijkheden voor Velon.”

Miranda: “Ik denk dat ik ook namens Helma spreek als ik zeg dat het heel mooi zou zijn als het zou lukken dat lerarenopleiders rechtstreeks naar het platform van Velon komen om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over dit soort relevante onderwerpen. Samen de discussie voeren maakt ons sterker en het opleidingsonderwijs beter. Vanuit Velon  zorgen we voor inspiratie, facilitering en organisatie .”  

Tot slot

“We willen een vereniging met impact zijn en blijven. We willen er voor de lerarenopleiders toe doen. Waar je ook werkt, op scholen, instituten of binnen partnerschappen. Daar staan we voor en daar gaan we voor” zegt Helma afsluitend. “En nogmaals bedankt Miranda voor jouw tomeloze enthousiasme en geweldige inzet voor Velon!” Miranda: “En jij, veel plezier!”

Op 5 november tijdens de jaarlijkse Velon studiedag kan iedereen persoonlijk afscheid nemen van Miranda Timmermans.