Evenementen

Velon Reis naar Mofet Instituut 26-29 juni 2023

Vanuit Velon wordt in juni een reis georganiseerd naar Mofet Instituut in Tel Aviv, Israël.

<strong>Velon Reis naar Mofet Instituut 26-29 juni 2023</strong>

Mofet is een uniek instituut dat zich richt op de professionalisering van lerarenopleiders. We nodigen je van harte uit om mee te gaan.

Programma

Het programma bestaat uit twee onderdelen. Aansluitend op een tweedaags congres voor lerarenopleiders, bezoeken we het Mofet instituut, waar we spreken met betrokkenen bij de professionalisering van lerarenopleiders, lerarenopleiders zelf en beleidsmakers. Ook bezoeken we scholen waarin leraren worden opgeleid.

Voor wie?

De reis is bedoeld voor lerarenopleiders van scholen en lerarenopleidingen, betrokkenen bij de beroepsregistratie, beleidsmakers, directeuren van lerarenopleidingen en allen die zich betrokken voelen bij het opleiden van leraren. N.B. er zijn maximaal 25 plekken beschikbaar voor deze reis.

Kosten

De kosten voor de reis zullen naar verwachting € 1000,- à € 1500,- zijn en dien je zelf te voldoen en/of via je werkgever te declareren. Je schrijft je zelf in voor het congres en boekt ook zelf de vlucht. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de werkgever is het aan te bevelen een bijdrage aan het congres te overwegen. Je bijdrage kun je indienen door een mail te sturen naar mevrouw Sheana Braizblatt, via sheana@macam.ac.il. De deadline voor bijdragen voor het congres is 21 december 2022. Het hotel kunnen we in overleg via Mofet instituut boeken voor alle deelnemers.

Meer informatie en aanmelden

Voor nadere informatie over de reis en/of vragen rondom de reis kun je een mail sturen naar Helma Oolbekkink, via helma.oolbekkinkmarchand@han.nl. Interesse in de reis kun je kenbaar maken via het Velon-bureau. Definitieve opgave geschiedt door vóór 15 januari 2023 een mail te sturen met de volgende gegevens naar info@velon.nl:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres van de deelnemer;
  • Rol/ functie van de deelnemer;
  • Korte motivatie voor deelname aan deze reis door de deelnemer (max 250 woorden).

Na opgave ontvang je een bevestiging vanuit het Velon-bureau. Wanneer het aantal deelnemers de grens van 25 deelnemers overschrijdt, word je op een reservelijst gezet.