EvenementenNieuwsVereniging

Velon congres 2024: welkom in Utrecht

Welkom bij het Velon-congres 2024 in de Jaarbeurs Utrecht op 18 en 19 maart. Thema: Opleiden in verbinding: het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.

Velon congres 2024: welkom in Utrecht

Welkom bij het Velon congres 2024, op 18 en 19 maart, in de Jaarbeurs, Utrecht.

Bij het Velon congres (gehouden op 13-14 maart 2023) werd bekendgemaakt dat het komende congres, in 2024, in Utrecht zal plaatsvinden. Het thema is “Opleiden in verbinding: het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.”

Onderwijs in Nederland is in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, oplopende kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten en de vraag naar op-maat-antwoorden stellen onderwijsprofessionals voor grote uitdagingen. Samenwerking tussen sectoren wordt gestimuleerd om opleidingstrajecten van leraren aantrekkelijker en flexibeler te maken, hun inductiefase kwalitatief te versterken en hun professionalisering in te richten met een meer expliciete focus op een leven lang leren en ontwikkelen. Tijdens het Velon congres 2024 zullen we werken aan vier inhoudelijke lijnen: 

  • Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
  • Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
  • De groter wordende leeromgeving van leraren(in-opleiding)
  • Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren

Na de zomervakantie verschijnt de oproep voor bijdragen. We nodigen opleiders van harte uit om na de denken over bijdragen met betrekking tot het opleiden en professionaliseren binnen en tussen onderwijssectoren, maar ook over de grens van de (onderwijs)sector heen.

Organisatie

Het Velon Congres 2024 wordt in opdracht van en in overleg met Velon georganiseerd door Hogeschool Utrecht (Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek, De pabo van de HU, en Instituut Archimedes, de opleidingen), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, Schoolbesturen PO, VO en MBO in stad en regio Utrecht (samen vertegenwoordigd in Utrecht Leert), Universiteit Utrecht en Universiteit van Humanistiek in samenwerking met By ease | Leids Congres Bureau.

Vanaf studiejaar 2023-2024 kun je meer informatie vinden op www.veloncongres.nl.