Nieuws

Velon congres 2020

Het Velon congres 2020 wordt op 16 en 17 maart gehouden in Leeuwarden.

Velon congres 2020

NHL Stenden organiseert het congres samen met het Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen. Het thema is ‘Grensverleggend Leraren Opleiden’.

Bekijk de site Veloncongres.nl voor meer informatie over het Velon congres.