Vereniging

Van de voorzitter

Velon-voorzitter Oolbekkink-Marchand: de beroepsgroep lerarenopleiders wordt steeds diverser. Wij willen alle opleiders betrekken bij onze activiteiten. Lees verder, hoe wij dat doen.

Van de voorzitter

Als Velon willen we ons graag sterk maken voor een krachtige beroepsgroep lerarenopleiders. In de staat van de lerarenopleider constateerden we al dat die beroepsgroep steeds diverser wordt. Lerarenopleiders zijn niet alleen degenen die werkzaam zijn op lerarenopleidingen maar ook in de scholen. We zien daar dat er ook behoefte is om professionalisering bijvoorbeeld beter te laten aansluiten bij de rol van werkplekbegeleiders en/of coaches die betrokken zijn bij de begeleiding van startende leraren.

We zoeken in de komende periode dan ook naar mogelijkheden om de brede beroepsgroep lerarenopleiders te betrekken bij onze vereniging en onze activiteiten. We worden hierbij geholpen met ideeën door de bijvoorbeeld de ledenraad van Velon. Maar we kunnen dit uiteraard niet alleen! Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders en dat betekent dat je ook zelf met initiatieven kunt komen die we een platform kunnen bieden. Zo zijn er leden die bij de dag van de lerarenopleider met name ook de werkplekbegeleiders op school in het zonnetje hebben gezet. Ook zijn er leden die de gedachte hebben geopperd om per activiteit vanuit Velon (denk aan webinars, etc.) aan te geven voor welke doelgroep deze met name geschikt is.

Aan ons allemaal de uitnodiging om in ieder geval de kennis en activiteiten die beschikbaar zijn in de vereniging te delen. Dus wellicht kun je in de komende tijd een interessant artikel uit ons tijdschrift doorsturen aan je collega’s. Je collega’s de flyer uitdelen waarin de meerwaarde van Velon lidmaatschap wordt beschreven of onze LinkedIn berichten actief delen. Op deze manier kunnen we steeds meer lerarenopleiders bereiken!

 Helma Oolbekkink-Marchand