Vacature

Vacature algemeen bestuurslid

Per 1 september a.s. zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Velon, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, vormt het fundament voor het onderwijs van morgen. Wij zorgen voor kwalitatief hoogwaardige lerarenopleiders. Dit doen we door een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders te organiseren, de professionalisering van individuele lerarenopleiders en de beroepsgroep als geheel te stimuleren en de belangen te behartigen met betrekking tot de kwaliteit van de professie. Velon is een beroepsvereniging en beheert daarnaast het beroepsregister van lerarenopleiders.

Vanwege het einde van de bestuurstermijn (4 jaar) van één van onze bestuursleden zijn wij per 1 september a.s. op zoek naar een

algemeen bestuurslid

De functie

Als bestuurslid maak je je samen met de andere vijf bestuursleden sterk voor een krachtig Velon en draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het jaarplan. Je vertegenwoordigt als bestuurslid Velon in relevante gremia en netwerken. Je levert een bijdrage aan en bent goed voorbereid aanwezig bij de bestuursvergaderingen (ca. 6 keer per jaar in de middag te Utrecht of online) en de jaarlijkse heidag en je neemt samen met andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor één of meer beleidsportefeuille(s). De portefeuilles worden verdeeld op basis van affiniteit en deskundigheid. Daarnaast ben je aanwezig bij kernactiviteiten van de vereniging zoals het tweedaagse congres, de studiedag en vergaderingen van de Ledenraad.

Jouw profiel

  • Je heb een visie op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt.
  • Je bent actief betrokken bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool.
  • Je ziet het belang van de beroepsgroep en bent bereid om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling daarvan.
  • Je bent bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan verdere professionalisering van vereniging en bestuur.
  • Bestuurlijke ervaring is een pré, evenals registratie in het beroepsregister van lerarenopleiders.
  • Gezien de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een schoolopleider.

Wij bieden

Velon heeft een klein bureau met drie betaalde medewerkers, dat de vereniging en specifiek het bestuur ondersteunt met het uitvoeren en behalen van gestelde doelen. Wij hebben een kantoor in het bedrijfsverzamelpand de Alchemist 2, Europalaan 2 te Utrecht, alwaar wij ook onze vergaderingen houden. 

Geïnteresseerd?

Stuur dan uiterlijk zondag 14 juni a.s. een mail met je motivatiebrief en cv naar verenigingsmanager@velon.nl t.a.v. Nicoline Mascini, interim verenigingsmanager.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Miranda Timmermans, voorzitter Velon, op 06 – 10 49 05 53.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.