Vereniging

Vacature: Algemeen Bestuurslid, profiel: (Coördinerend) Schoolopleider

Vanwege het einde van de bestuurstermijn (4 jaar) van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een Algemeen Bestuurslid.

Vacature: Algemeen Bestuurslid, profiel: (Coördinerend) Schoolopleider

De functie Algemeen bestuurslid

Als bestuurslid maak je je samen met de andere zes bestuursleden sterk voor een krachtig Velon en draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het jaarplan. Je vertegenwoordigt als bestuurslid Velon in relevante gremia en netwerken. Je levert een bijdrage aan en bent goed voorbereid aanwezig bij de bestuursvergaderingen (ca. 6 keer per jaar in de middag te Utrecht of online) en de jaarlijkse heidag en je neemt samen met andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor één of meer beleidsportefeuille(s). De portefeuilles worden verdeeld op basis van affiniteit en deskundigheid. Daarnaast ben je aanwezig bij kernactiviteiten van de vereniging zoals het tweedaagse congres, de studiedag en vergaderingen van de Ledenraad.

Algemeen Bestuurslid: Jouw profiel

  • Je ben (coördinerend) schoolopleider, programma manager van een opleidingsschool, of op een andere manier vanuit een school betrokken bij het opleiden van leraren.
  • Je heb een visie op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt.
  • Je bent actief betrokken bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden van leraren, via een MBO, hogeschool, universiteit of opleidingsschool.
  • Je ziet het belang van de beroepsgroep en bent bereid om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling daarvan.
  • Je hebt een uitgebreid netwerk in het onderwijsveld.
  • Je bent bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan verdere professionalisering van vereniging en bestuur.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent doortastend en besluitvaardig.
  • Registratie in het beroepsregister van lerarenopleiders is een pré.

Over Velon

Velon heeft een klein bureau met vijf betaalde medewerkers (2,3 fte), dat de vereniging en specifiek het bestuur ondersteunt met het uitvoeren en behalen van gestelde doelen. Wij hebben een kantoor in het bedrijfsverzamelpand de Alchemist 2, Europalaan 2 te Utrecht, alwaar wij ook onze vergaderingen houden.

Geïnteresseerd?

Stuur dan vóór 14 januari 2023 een mail met je motivatiebrief en cv naar verenigingsmanager@velon.nl. Sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op woensdag 1 februari in de middag of vrijdag 3 februari in de ochtend in Utrecht.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter Velon, via Helma.OolbekkinkMarchand@han.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.