Nieuws

Uitnodiging tot deelname aan de InFoTed Academy 2025

Uitnodiging tot deelname aan de InFoTed Academy 2025

Ben jij schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider, onderzoeker, programmaleider docentprofessionalisering of op andere wijze verantwoordelijk voor of nauw betrokken bij het opleiden en professionaliseren van leraren en/of lerarenopleiders? Stel je dan kandidaat voor deelname aan de derde editie van de InFoTed Academy, die plaatsvindt in 2025.

Dit unieke programma biedt een uitzonderlijke gelegenheid voor lerarenopleiders, werkzaam in scholen en/of instituten, om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en hun professionele netwerken in Europa uit te breiden.

Programma InFoTed Academy

De kern van InFoTed Academy programma is een intensieve summerschool-week in juni 2025. Van 10 juni tot 14 juni 2025 kun je samen met collega’s uit verschillende Europese landen ervaringen delen en nieuwe inzichten opdoen. Voorafgaand aan de summerschool worden drie online webinars georganiseerd (op dd 10-12-2014, 4-3-2025, 15-4-2025). En in het najaar van 2025 wordt een online wrap-up georganiseerd waarin opbrengsten en toekomstperspectieven worden uitgewisseld.

De online webinars, de summerschool en de wrap-up vormen een samenhangend curriculum. Het centrale thema is de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Deelnemers worden tijdens de InFoTED-academy gestimuleerd om aan concrete producten te werken en deze te delen met lerarenopleiders in de eigen werkomgeving.

Summerschool

De summerschool wordt vormgegeven vanuit drie hoofdlijnen: 1) keynote-sprekers, 2) interactieve workshops en 3) interactieve werkgroepssessies. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: “Teacher Educator Identity”, “Teacher Educator Professional Development” en “Diversity and Inclusion”. Sprekers zullen onder andere zijn: (onder voorbehoud) Amanda Berry (Australië), Paulien Meijer (Nederland), Geert Kelchtermans (België), Liz White (UK), Miranda Timmermans (Nederland), Marco Snoek (Nederland).

De workshops zijn gericht op het ontwikkelen van skills. Denk aan een workshop over het publiceren over je (onderzoeks-)werk als lerarenopleider. Tevens worden deelnemers gestimuleerd om voor de groep een workshop te verzorgen. Tijdens de werkgroepssessies wordt er onder begeleiding van facilitators gewerkt aan een biografische storyline en wordt er in groepsverband gewerkt aan producten en/of zelfgekozen output. Daarnaast is er tijd gereserveerd voor a) lesbezoeken aan partnerschappen voor samen opleiden en b) een cultuurprogramma. Er is een dag- en avondprogramma. De voertaal is Engels.

Doelgroep en samenstelling

De InFoTed Academy streeft naar een heterogene groep deelnemers vanuit heel Europa. We zoeken naar lerarenopleiders die actief bezig of betrokken zijn bij het opleiden en professionaliseren van leraren in diverse onderwijscontexten en die zich willen inzetten voor het verrijken van hun professionele praktijken en die van hun collega’s. In totaal zullen vanuit Europa ongeveer 30 deelnemers meedoen.

Aanmelding en selectieprocedure

Er kunnen (slechts) vier Nederlandse deelnemers meedoen, en de verwachting is dat een grotere groep zich kandidaat wil stellen. Er moet dus geselecteerd worden. De selectie is in de eerste plaats gericht op het vormen van een viertal met een heterogene samenstelling: zowel schoolopleiders als instituutsopleiders, opleiders in het 1e en 2e graads-gebied, vrouwen en mannen, startende en ervaren opleiders. Verder zal de selectie van deelnemers gebaseerd zijn op de motivatie en de bijdrage die je kunt leveren aan de diversiteit en rijkdom van de groep.

Samenwerkende schoolopleiders en instituutsopleiders worden gestimuleerd om zich samen (als duo) kandidaat te stellen. Ook programmaleiders betrokken bij het ontwerpen van een leeromgeving voor studenten en/of startende leraren zijn welkom.

Informatie: online Q&A op 4 juni 2024

Wil je eerst meer weten, meld je dan aan voor een online Q&A-sessie op dinsdag 4 juni | 16.00-17.00 om, samen met andere geïnteresseerden uit Europa, geïnformeerd te worden over de InFo-TED Academy 2025. Of stuur een mail met je vraag naar b.oldeboom@windesheim.nl of Helma.OolbekkinkMarchand@han.nl.

Aanmeldingsprocedure

Ben je geïnteresseerd, bevestig dan door op de link te klikken: https://forms.office.com/e/UaRGFHtffL. De link leid je naar een aanmeldformulier. Doe dat uiterlijk 14-10-2024. Je aanmelding zal zorgvuldig worden overwogen en je ontvangt half november bericht over de uitkomst.

Wij kijken uit naar je aanmelding en hopen je te mogen verwelkomen bij de InFoTed Academy 2025.

Met vriendelijke groet,

Helma Oolbekkink-Marchand, Gerry Czerniawski, Juliëtte Boks-Vlemmix en Bruno Oldeboom