Nieuws

Uitgave Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Voor jou verzameld: inzichten uit onderzoek en praktijk. Lees nummer 3 van het Tijdschrift voor lerarenopleiders, jaargang 2018.

Uitgave Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Nieuw nummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Het nieuwe nummer bevat diverse artikelen over onderzoek, onder meer over gepersonaliseerd leren in het onderwijs en pedagogiek in het mbo. De praktijkervaringen komen dit keer van een bètalerarenopleiding. Leren differentiëren vanuit onderwijskunde en schoolvak is hierbij het thema.

Bijdragen Velon themagroep
Twee bijdragen gaan over een professionaliseringsactiviteit door de Velon themagroep Professionaliseren van lerarenopleiders in en door onderzoek. Interessant is de bijdrage Belemmert onderzoek doen de ontwikkeling van een onderzoekende houding? Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoek onder lerarenopleiders over de beelden die ze hebben bij een onderzoekende houding en hoe lerarenopleider de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij aanstaande leraren kunnen stimuleren.

Afscheid
Gerda Geerdink werkte voor de laatste maal mee aan het tijdschrift. In de afgelopen zeven jaar was zij hoofdredacteur; daarvoor was ze geruime tijd redactielid. Nu draagt ze het stokje over aan Quinta Kools. In het redactioneel kijkt Gerda terug op de ontwikkeling van het tijdschrift: wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?

Leden krijgen het tijdschrift per post thuisgestuurd. Een samenvatting van de artikelen vind je hier.