Overheid

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de werkdruk, de studielast en kwaliteit bij versoepeling toelatingseisen pabo

Vrijdag 11 februari heeft het kabinet bekendgemaakt dat de instroomeisen voor de pabo voor de periode van drie jaar worden verlaagd.

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de werkdruk, de studielast en kwaliteit bij versoepeling toelatingseisen pabo

Studenten kunnen dan ook nog het eerste jaar gebruiken om te voldoen aan de ingangseisen. Het kabinet hoopt op deze manier de instroom van studenten te verhogen. Hogescholen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het experiment. 

Door betrokkenen wordt daar verschillend op gereageerd. Net als eerder de onderwijsbonden en de PO-raad hebben nu ook veel fracties in de Tweede Kamer hun zorg over deze maatregel uitgesproken. De Vereniging Hogescholen en het landelijk overleg van Pabo’s (LOBO) zien vooral voordelen.

Zorgen zijn er over de (veronderstelde) toenemende werkdruk voor lerarenopleiders en de studielast voor studenten die volgens de critici zal toenemen. De instroomeisen zijn – zo melden ze – juist ingevoerd om de overladen curricula op de pabo wat te ontlasten. De Vereniging Hogescholen is niet bang voor extra werk of studielast. Het onderwijs op de pabo’s kan en moet op deze manier meer op maat: aansluiten bij de beginsituatie van de verschillende studenten. Studenten zullen hierdoor meer keuzes kunnen maken.

De meest kritische politieke partijen zoals SP, CDA en CU stellen vragen bij de aannames van de minister wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en bij het feit dat alleen hogescholen zijn betrokken bij de vormgeving van het experiment. Er is vooraf te weinig met het onderwijswerkveld overlegd.

Bron: ScienceGuide en lees hier het artikel via ScienceGuide.