Nieuws

Train de Trainer: Dialoog onder Druk voor lerarenopleiders

Train de Trainer: Dialoog onder Druk voor lerarenopleiders

Jongeren verkondigen soms denkbeelden die botsen met kernwaarden van de democratie, school of docent. Bijvoorbeeld over thema’s als racisme, gender, het klimaat, het vluchtelingenbeleid of seksuele en godsdienstige diversiteit. Dit kan zorgen voor een gevoel van sociale onveiligheid in de klas, en belemmert het lesgeven en leren. Een groeiend aantal docenten neigt ernaar om beladen thema’s uit de weg te gaan, en dat is een gemiste kans.

Training

Dialoog onder Druk is een training van Stichting School & Veiligheid en biedt inzicht, nieuwe vaardigheden, concrete handvatten en oefening bij het voeren van dit soort lastige gesprekken. Want juist in de spanningen die voelbaar zijn in de klas, liggen de lessen verborgen voor jongeren als het gaat om werken aan kritisch denkvermogen, respect hebben voor diversiteit, ontwikkelen van een positieve gedeelde groepsidentiteit en weerbaarheid van kwetsbare groepen.

Programma

De Train-de-Trainer is een tweedaagse training om Dialoog onder Druk te kunnen geven aan studenten van lerarenopleidingen. Beide dagen zijn van 9.00 tot 16.30 uur.

Dag 1: Met oefeningen en inzicht in de groepsdynamiek bij beladen onderwerpen begrijpen studenten beter waar ze mee te maken hebben in de klas, en welke positie ze het beste kunnen innemen als er sprake is van polarisatie. Je leert studenten een gespreksmodel aan waarmee ze een fijn en veilig gesprek in de klas kunnen creëren.

Dag 2: We focussen op het aanleren van de gesprekstechniek “Begrenzen & Uitnodigen” met een trainingsacteur. Hiermee bewaak je de sociale veiligheid in de klas en zet je jongeren aan het denken. Je leert hoe je het oefenen van gesprekstechnieken kunt begeleiden, zodat je studenten er het meeste uit kunnen halen. Met Begrenzen & Uitnodigen heeft de docent de touwtjes in handen voor een respectvolle dialoog in de klas.

De train de trainer bestaat uit twee dagen. Er zijn drie trainingen in 2024:

  • Nijmegen – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op maandag 15 januari en maandag 22 januari
  • Rotterdam – Hogeschool Rotterdam op donderdag 25 januari en donderdag 8 februari 
  • Zwolle – Hogeschool Windesheim op dinsdag 30 januari en donderdag 1 februari (VOL)

Meer informatie en aanmelden: Train de Trainer Dialoog onder Druk voor lerarenopleiders – School en veiligheid