Partners

Toolkit voor lerarenopleiders op thema Gezonde relaties & seksualiteit

Het onderwerp ‘gezonde relaties en seksualiteit’ hoort er in de opleiding van aankomend leerkrachten natuurlijk gewoon bij.

<strong>Toolkit voor lerarenopleiders op thema Gezonde relaties & seksualiteit</strong>

Maar hoe pak je dat als lerarenopleider aan? Hoe bereid je je studenten zo goed mogelijk voor op het lesgeven over relaties en seksualiteit? En hoe leer je hen op een sociaal veilige manier om te gaan met alledaagse situaties rondom seksualiteit en gender in de klas en in school?

Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelden Stichting School & Veiligheid en Rutgers een toolkit met acht modules. Elke module bestaat uit een e-learnings voor studenten met een bijbehorende docentenhandleiding.

De thema’s van de modules zijn:

  • Lesgeven over relaties en seksualiteit
  • Seksuele integriteit en een veilige sfeer
  • Seksuele ontwikkeling
  • Vakinhoudelijke kennis
  • Omgaan met verschillen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Contact met ouders
  • Schoolbreed werken aan gezonde relaties & seksualiteit

De e-learnings voor studenten zijn zelfstandig en los van elkaar te volgen. Een e-learning kost gemiddeld een half uur zelfstudietijd.

Bij elke e-learning hoort een specifieke docentenhandleiding. Hierin vind je een lesopbouw voor klassikale verdieping. Daarbij is het van belang dat studenten vooraf zelfstandig de bijbehorende e-learning hebben gemaakt. Ook vind je in elke handleiding een aantal opdrachten die je door studenten kunt laten uitvoeren in de praktijk.

Er zijn aparte toolkits voor pabo’s en lerarenopleidingen.

Het lesmateriaal is ontwikkeld op basis van onderzoeken onder lerarenopleiders, studenten en beginnend leerkrachten en met veel inbreng vanuit het werkveld. Het kwam tot stand vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

De toolkits zijn gratis te downloaden vanaf het Leerportaal van Rutgers.

De toolkit voor pabo’s: Lesmodules – Seksuelevorming.nl

De toolkit voor lerarenopleidingen: Lesmodules – Seksuelevorming.nl

De toolkits werden gepresenteerd tijdens de werkconferentie ‘Hoe doe je het?’ op 7 oktober. De plenaire gedeelten uit het congres zijn hier terug te kijken: Werkconferentie ‘Hoe doe je het?’ – School en veiligheid