Nieuws

Tijdschrift voor Lerarenopleiders vanaf 2019 digitaal

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders verschijnt vanaf 2019 alleen nog maar digitaal. De allerlaatste papieren versie is een speciale uitgave met het thema ‘Opleiden voor de toekomst’. Het blad sluit hiermee volledig aan bij het thema van het Velon/VELOV-congres in maart 2019.

Tijdschrift voor Lerarenopleiders vanaf 2019 digitaal

‘Opleiden voor de toekomst’ een paradox?

‘Opleiden voor de toekomst’ lijkt een paradox: natuurlijk leiden we altijd op voor de toekomst en niet voor het verleden! Maar houden we hierbij ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving? Denk aan nieuwe media, robotisering , kunstmatige intelligentie, maatschappelijke (wereld)vraagstukken, duurzame energie- en voedselvoorziening etc. Al deze ontwikkelingen hebben impact op het onderwijs. Wat moeten kinderen leren en hoe moeten ze dat leren? Wat betekent dat voor de rol van de leraar? En wat betekent dat voor de lerarenopleiders en opleidingen?

Het themanummer 2018 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders vind je binnenkort in de brievenbus.

Meer weten over dit thema? Meld je aan voor het Velon/VELOV Congres op de website Veloncongres.nl!