Nieuws

Terugblik Velon Studiedag 21 januari 2022

“Toekomstbestendig opleiden in de regio: de kracht van diversiteit”

Terugblik Velon Studiedag 21 januari 2022

In de provincie Noord-Brabant, opgedeeld in verschillende regio’s, bestaan van oudsher diverse samenwerkingen. Zo begon meer dan 100 jaar geleden eren samenwerking tussen verschillende schoolbesturen (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs). Sinds die tijd zijn er veel nieuwe  samenwerkingsverbanden ontstaan binnen en buiten opleidingsscholen, binnen en buiten de regio. Juist deze samenwerkingen die veelal op de toekomst gericht zijn laten de diversiteit van de provincie zien.

Vooral de opkomst van de Brainportregio bleek een boost voor samenwerkingsverbanden: bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen gingen intensief samenwerken aan kennisopbouw en innovaties. De Velon Studiedag, die helaas nog online was, bood een mooi overzicht van de diverse samenwerkingen. Zo werd er binnen een workshop aandacht besteed aan de hybride docent in de brainport regio. Twee opleidingsscholen presenteerden hun ontwikkeling: de één, een nieuwe opleidingsschool, is bezig met het inrichten van de nieuwe samenwerking; de ander, die al wat langer bestaat, is bezig met het uitwerken van een gezamenlijk gedragen opleidingscurriculum.

Alle samenwerkingen zijn gericht op het leren van de leerlingen met als leidende vragen hoe we samen toekomstbestendig onderwijs kunnen ontwerpen en hoe we als leraren en lerarenopleiders voortdurend professionaliseren? Inspiratie voor deze vragen kon gevonden worden in de workshops over het leeratelier, over het  leren door Challenge Based Learning, of over het leren van elkaar door het benutten van de diversiteit (meertaligheid) binnen de school. De diversiteit was ook terug te vinden omdat alle sectoren vertegenwoordigd waren, zoals het samen opleiden in de Academische Pabo of in het MBO.

De online workshops waren allen interactief ingezet zodat de discussie over het thema in wisselende kleine/grote groepen kon plaatsvinden. De chat-bom in de plenaire afsluiting sprak vooral over gezamenlijkheid, inspiratie en energie. Ondanks (alweer)  een lange ‘schermdag’ krijgen we energie van toekomstgerichte samenwerking, het optrekken met elkaar in diversiteit: op naar Brugge!

Karin Derksen en Gonny Schellings

De presentaties vind je online onderaan op deze pagina: Studiedag Velon.