EvenementenPartners

TCA – Diversity and Inclusion in Teacher Training

Tijdens deze Europese bijeenkomst willen we één van de belangrijkste uitdagingen van leerkrachten in de 21e eeuw adresseren: de toenemende culturele diversiteit en meertaligheid in de klas.

TCA – Diversity and Inclusion in Teacher Training

Hoe kunnen lerarenopleiders aan hun eigen professionele ontwikkeling werken rondom dit thema, zodat het aanleren van deze vaardigheden wordt opgenomen in het curriculum van lerarenopleidingen? En hoe kan internationale mobiliteit van lerarenopleiders en leraren-in-opleiding hierbij een rol spelen?

De bijeenkomst in Leiden biedt mogelijkheden om te netwerken en om ideeën, ervaringen en onderzoeken uit te wisselen met collega’s uit andere Europese landen.

Lees meer via deze link.