Tag: researched

Monitoring instroom, doorstroom en uitstroom hoger onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft ResearchNed de gevolgen van beleidsmaatregelen sinds 2010 in beeld gebracht.

5 oktober: dag over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

Samen voor goed onderwijs.