Evenementen

Symposium Programmatisch Toetsen

Op dinsdag 9 februari 2021 vindt van 13.30 tot 15.30 uur het symposium Programmatisch toetsen plaats. Het webinar wordt georganiseerd door 10voordeleraar. Sluit jij ook aan?

Symposium Programmatisch Toetsen

Programmatisch Toetsen

Binnen de lerarenopleidingen is de term programmatisch toetsen geïntroduceerd als wijze waarop beoogd wordt om het eindniveau van elke lerarenopleiding in de toekomst te borgen. Aan de landelijke vakoverleggen is gevraagd na te denken hoe ze hier binnen de lerarenopleidingen vorm aan kunnen geven. Om antwoord te geven op de vragen die leven is dit symposium georganiseerd.

Centraal staat het verkennen wat programmatisch toetsen kan betekenen bij de lerarenopleidingen in het kader van horizontale kwaliteitsborging en hoe het past binnen het recentelijk gesloten bestuursakkoord flexibilisering. De inhoudelijke toelichting op programmatisch toetsen, ondersteund door een aantal praktijkvoorbeelden, geeft een goed beeld van de meerwaarde en mogelijkheden van deze vorm van borging.

Programma

 • Intro en welkom
  Waarom willen we als lerarenopleidingen naar een andere manier van toetsen toe?
  Willem Eikelenboom, voorzitter Regieorgaan Horizontale Kwaliteitsborging Tweedegraadslerarenopleidingen en ADEF
 • Hoe past programmatisch toetsen in het grote plaatje van meer flexibilisering van de lerarenopleidingen?
  Jan Bogerd, voorzitter Stuurgroep Lerarenopleidingen
 • Het concept programmatisch toetsen
  Cees van der Vleuten, lid Raad voor Kwaliteitsborging Lerarenopleidingen
 • Het belang van (peer)feedback geven en ontvangen bij programmatisch toetsen
  Wendy Peeters, Expertiseleider Toetsing binnen het Teaching & Learning Network HU
 • Programmatisch toetsen als middel om je visie te bereiken
  Marleen Kaijen, Hoofddocent Onderwijsinnovatie Academie Gezondheid en Vitaliteit, HAN
 • Geleerde lessen in hbo-opleidingen bij invoeren van  programmatisch toetsen
  Liesbeth Baartman, Hogeschoolhoofddocent/lectoraat toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs, HU
 • Paneldiscussie op basis van de gestelde vragen
  Met onder andere Jan Bogerd, Cees van der Vleuten, Willem Eikelenboom en Liesbeth Baartman.

Aanmelden

Via deze link kun je je aanmelden. Voor aanvang van het symposium ontvang je via de e-mail de link van het webinar.