Nieuws

Studienamiddag ‘geschiedenis van de lerarenopleidingen’

“De lerarenopleidingen: actuele debatten in historisch perspectief”

Studienamiddag ‘geschiedenis van de lerarenopleidingen’

Op vrijdag 22 april 2022 organiseert de BENGOO* een studienamiddag over de geschiedenis van de lerarenopleiding. Over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding wordt vandaag druk gedebatteerd. Voorbeelden van thema’s waarover de meningen nogal eens uiteenlopen zijn: het niveau van de opleidingen, beginnend bij de entreetoets voor taal en rekenen, en breder over de verhouding theorie en praktijk, de mate van academische kennis in de opleiding (de academische pabo), het actuele dan wel dreigende lerarentekort, alsook het al jaren terugkerende debat over de feminisering van het lerarenkorps. 

Lees meer via de agenda van Bengoo

PDF Aankondiging studiedag.

*BENGOO is een platform voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.