Focus op professieNieuwsVereniging

Velon studiedag 2023

Op vrijdag 10 november 2023 vindt de Velon studiedag plaats, ditmaal samen met de werkconferentie Bestuursakkoord Flexibilisering VH-UNL/ICL.

Velon studiedag 2023

De Velon studiedag 2023 is op 10 november 2023 in Utrecht. De werkconferentie Bestuursakkoord Flexibilisering VH-UNL/ICL en Velon Studiedag vallen samen. Thema: Flexibilisering van lerarenopleidingen.

Het thema van de studiedag van 2023 is Flexibilisering van lerarenopleidingen. Een thema waarmee lerarenopleiders op scholen en instituten onvermijdelijk te maken krijgen, bijvoorbeeld vanwege intensievere samenwerkingsverbanden of alternatieve routes om bevoegd leraar te worden die worden ingezet. De activiteiten gericht op het meer flexibel maken van de lerarenopleiding zijn bedoeld om het oplopende lerarentekort het hoofd te bieden. 

Universiteiten en Hogescholen werken, in regio’s vaak samen met scholen en schoolbesturen, aan dit thema vanwege het Bestuursakkoord Flexibilisering van lerarenopleidingen. Velon organiseert deze dag daarom samen met de collega’s van de Vereniging Hogescholen en van Universiteiten van Nederland. Dit geeft een unieke kans om tijdens de studiedag in gesprek te gaan over en met makers van beleid èn inhoud.

Tijdens de Studiedag ontmoet je collega’s die komen voor de Velon studieag en/of de VH-UNL Werkconferentie. Een aantal programmaonderdelen wordt gecombineerd. Dit biedt deelnemers extra mogelijkheden voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Alle reden dus om 10 november alvast te reserveren in je agenda!

Na de zomervakantie volgen de uitnodiging en het programma. De locatie is al wel bekend: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.

Meer over het Bestuursakkoord

Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk.

Meer informatie over het programma via deze pagina.

Update: 6 juni 2023