Nieuws

Startende docenten met passie begeleiden

Hoe zorg je ervoor dat je startende docenten met passie begeleidt? We ontdekken het in Israël op twee scholen die we bezoeken.

Startende docenten met passie begeleiden

Tijdens de conferentie gaan keynotes, presentatie en gesprekken over het behoud van starters, het aantrekken en behouden van zij-instromers en de rol van een leidinggevende hierbij. In tegenstelling tot de andere scholen van Israël blijkt er geen tekort aan docenten te zijn op de Arabische scholen in Israël. Er is nog niet veel bekend over de oorzaak, maar een Arabische docent vertelt dat er in de Arabische gemeenschap veel respect voor docenten is en dat daarom veel vrouwen voor dit beroep kiezen.

Na het congres bezoekt onze groep twee dynamische scholen. De eerste school heeft een grote populatie kinderen met een migratieachtergrond en veel leerlingen met een lage sociaal-economische status. De andere school maakt deel van een snelgroeiend scholennetwerk dat probleemgestuurd werkt, geënt op het officiële curriculum, en dat daarnaast extra-curriculaire technologische leerpaden aanbiedt van partnerbedrijven. 

Gastvrij

Op beide scholen is de gastvrijheid overweldigend. We worden met enthousiasme door de kinderen en docenten onthaald en ons bezoek is grondig voorbereid. We ontmoeten een grote groep personeelsleden en enthousiast vertelt de directeur over het onderwijs op deze school. De missie is duidelijk: deze kinderen goed opvangen en aan laten haken op het onderwijssysteem, omdat dat hun toekomst bepaalt. We zijn geraakt door twee leerlingen uit klas 1 die ons vertellen hoe ze diverse moeilijkheden met hulp van de docenten hebben overwonnen. Ze hebben vaardigheden ontwikkeld die hen nu helpen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. Het is duidelijk dat de veerkracht van deze leerlingen enorm sterk is ontwikkeld. 

Aanvangsbegeleiding

Daarna vertelt een startende docent ons over haar eerste twee jaar op deze school. Hoe warm ze ontvangen is, hoeveel ze aan het team heeft en hoe goed de klik met haar mentor is. Prachtig om te zien dat ze bij haar verhaal stralend naar haar mentor kijkt. Je ziet: deze twee hebben een band, en die is heel sterk. Hoewel er goede en gefaciliteerde aanvangsbegeleiding (wat een mooi woord hebben onze Belgische collega’s daar toch voor) op deze scholen is, lijkt dat toch niet doorslaggevend te zijn voor het succes.

Het lijkt erop dat de duidelijke missie, die in elke vezel van deze scholen voelbaar is, en de betrokkenheid in deze trajecten essentieel is. Echte betrokkenheid van management, een team, coördinatoren en mentoren op en in de aanvangsbegeleiding. Dat zien we op de tweede school die we bezoeken ook. Als we vragen hoe ze daar de docenten meekrijgen in hun vooruitstrevende onderwijs is het antwoord: “We get them and we train them.”

Arabische starters

Zou dit ook kunnen werken bij het inzetten van Arabische starters op plekken van tekorten in Israël? En wat zou dat kunnen uitwerken op al die scholen en voor al die kinderen waar deze docenten een welkome en betrokken plek vinden? Een mooi onderwerp om in onze rooftopmeetings over door te praten en om als inspiratie mee te nemen naar huis, in ons werk met en voor starters in Nederland en Vlaanderen. 

Studiereis naar Mofet

Een delegatie lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen is van 26-29 juni 2023 naar de internationale Passion and Professionalism in Teacher Education conference 2023 geweest, met een annex-programma op maat. Zij hebben hierover enkele blogs geschreven. Deze zijn hier terug te lezen.