Overheid

Stand van zaken Wet leeruitkomsten hoger onderwijs 

Op 20 juni heeft minister Dijkgraaf het wetsvoorstel voor de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer.

Stand van zaken Wet leeruitkomsten hoger onderwijs 

Dit is een eerste stap om het experiment met leeruitkomsten te verankeren in de wet. Totdat de wet in werking treedt kunnen instellingen die nu onder het experiment vallen blijven werken met eenheden van leeruitkomsten. Nadat de wet in werking treedt, is het mogelijk met alle deeltijdopleidingen en duale opleidingen te gaan werken met eenheden van leeruitkomsten.

Inwerkingtreding wordt vooralsnog voorzien vanaf studiejaar 2023-2024. Op advies van de Raad van State is in de wet het werken met leeruitkomsten niet opgenomen is voor voltijdopleidingen. Voor die opleidingen is er binnen de huidige wetgeving wel ruimte om te flexibiliseren. Leeruitkomsten kunnen gekoppeld worden aan onderwijseenheden en binnen het aanbod kunnen keuzemogelijkheden voor studenten aangegeven worden. De komende tijd wordt onderzocht of flexibilisering op basis van leeruitkomsten verbreed kan worden naar voltijdopleidingen, in relatie tot een nader uit te werken visie op flexibilisering van het hoger onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

Zie de website van 10voordeleraar voor de laatste stand van zaken:  https://www.lerarenvoormorgen.nl/.