Nieuws

Sluit aan bij de webinars van InFo-TED

De InFo-TED-groep organiseert de komende tijd een reeks webinars over lerarenopleiders en hun professionele ontwikkeling.

De webinars zijn relevant voor iedereen die betrokken is bij het geven van lerarenopleidingen, ongeacht hun rol en werkplek. Elk webinar bestaat uit een centrale presentatie gevolgd door discussie en netwerken in subgroepen.  Je bent van harte welkom aan één of meer van de webinars deel te nemen:

Webinar 1: “Conceptualising Teacher Educators’ Professional Development”

30 maart om 14 uur. Dit webinar wordt verzorgd door Ruben Vanderlinde en Eline Vannassche. Het webinar richt zich op het belang van het conceptualiseren van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

Webinar 2: “The Professional Development of Teacher Educators in and after the Pandemic”

23 april om 14 uur. Sprekers zijn Gerry Czerniawski, Jean Murray en Frances Rust. In het webinar worden resultaten van twee onderzoeken naar de professionele ontwikkelingsbehoeften van lerarenopleiders gepresenteerd.

Webinar 3: “The Professional Identities of Teacher Educators in Diversifying Contexts”

28 mei om 14 uur. Maria Flores en Kari Smith bespreken de professionele identiteit van opleiders in de verschillende contexten waarin zij werken.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Info-TED.