Vereniging

Het Velon Congres 2023: netwerken en opleiden en professionaliseren in netwerken

Het Velon congres 2023 vindt plaats in Zwolle, 13 en 14 maart 2023. Thema: netwerken en opleiden en professionaliseren in netwerken.

Het Velon Congres 2023: netwerken en opleiden en professionaliseren in netwerken

Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking.

Op beide dagen zijn er bijzondere key notes:

Maandag 13 maart luister je naar o.a. Anouke Bakx en Emmy Vrieling-Teunter: ‘Samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren in leernetwerken’.
In de middag ontvangen we minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij gaat in gesprek met Henk Hagoort (voorzitter VO-Raad), Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad), Freddy Weima (voorzitter PO-Raad), lerarenopleiders en studenten.

Op dinsdag 14 maart spreken o.a. Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam en Marco Snoek over ‘Doorgaande professionalisering van leraren en de rol van de lerarenopleidingen. Naar een Nationale Aanpak Professionalisering Leraren?’.

Ook staan op het podium: Fabiola Camuti en Isis Germano ‘Towards Practices of (Un)Learning: reflecting on hierarchy, diversity, and inclusion in arts education’.

Meer informatie over deze key notes is te vinden via de site van het Velon Congres.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor dinsdag 14 maart; maandag 13 maart zit vol.