Agenda

Save the date: Dag van de Lerarenopleider

Save the date: Dag van de Lerarenopleider

Op vrijdag 1 november 2024 vindt voor de vierde keer de Dag van de Lerarenopleider plaats. Op verschillende manieren wordt die dag aandacht besteed aan het vak van lerarenopleider. Ook worden lerarenopleiders door directies, collega’s en studenten in het zonnetje gezet.

‘Wat een leraar is, weet iedereen. Maar wie deze leraren opleidt om les te geven – van primair onderwijs tot universiteit – is vaak minder zichtbaar. Terwijl goede leraren en dus goed onderwijs, begint bij goede lerarenopleiders. Daarom vragen we graag meer aandacht voor deze beroepsgroep op de Dag van de Lerarenopleider,’ vertelt Helma Oolbekkink-Marchand, voorzitter van Velon.

Activiteiten

Scholen, instituten en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij het opleiden van leraren kunnen aandacht besteden aan de Dag van de Lerarenopleider door bijvoorbeeld lerarenopleiders een attentie of complimentje te geven, posts te delen op de sociale kanalen en/of een evenement te organiseren, zoals een webinar of netwerklunch.

Over de Dag van de Lerarenopleider

De Dag van de Lerarenopleider is in 2021 op initiatief van beroepsvereniging Velon in het leven geroepen, met als doel:

  • meer bekendheid te geven aan de beroepsgroep van lerarenopleiders en de specifieke rol die zij vervullen rond onderwijskwaliteit;
  • lerarenopleiders in het zonnetje te zetten.

De dag vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag in november.