Nieuws

Artikel ‘Geen eindpunt, maar startpunt’

Artikel ‘Geen eindpunt, maar startpunt’

Het tijdschrift TH&MA heeft onlangs twee themanummers uitgebracht over de lerarenopleidingen: nummer 4 van deze jaargang ging over de lerarenopleidingen in Vlaanderen, nummer 5 over lerarenopleidingen in Nederland.┬áIn dat laatste nummer hebben Jan van Tartwijk en Marco Snoek een artikel geschreven ‘Geen eindpunt, maar startpunt’, over alle kritiek die er momenteel geuit wordt t.a.v. de lerarenopleidingen. Deze kritiek wordt in het artikel geanalyseerd en onderliggende knelpunten worden zichtbaar gemaakt.

Je kunt het artikel hier gratis lezen.