Partners

Professionaliseringsdag Programmaleiders Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden zijn meerdere rollen betrokken: schoolopleiders, werplekbegeleiders, instituutsopleiders én programmaleiders.

Professionaliseringsdag Programmaleiders Samen Opleiden

Voor de eerstgenoemde rollen zijn er verschillende professionaliseringsmogelijkheden om je voor te bereiden op het vervullen van deze rollen. Maar voor programmaleiders bestaan er eigenlijk geen trajecten. De programmaleiders van de 13 partnerschappen vo en mbo van de HAN Academie Educatie ontmoeten elkaar maandelijks en tijdens deze ontmoetingen kwam de behoefte aan ‘samen professionaliseren’ naar voren.

Op 21 maart vulde zich dus een zaal met programmaleiders uit de brede regio, georganiseerd vanuit de partnerschappen waar de HAN en de RDA in de regio mee verbonden zijn. De uitvoering van de professionaliseringsdag was vormgegeven samen met de RDA en met het  landelijke platform Samen Opleiden.

Leidinggeven aan een programma

Loes Nobbe is programmanager Samen Opleiden VO/MBO bij HAN Academie Educatie én initiatiefnemer van deze professionaliseringsdag: “Het is relevant om op deze manier de mensen bij elkaar te brengen. Programmaleiders zijn de spil zijn van de partnerschappen, zij weten het beste wat er goed gaat en wat nog niet. Van Limburg tot Twente… in al die partnerschappen speelt dezelfde vraag ‘hoe kan ik sturing geven aan de ambities van mijn partnerschap?’. Om de zoektocht naar de antwoorden op die vraag gezamenlijk, hardop en met ruimte voor reflectie te doen, bleek van grote toegevoegde waarde.”

Lees verder via de website van HAN Educatie.