Themagroepen

Professionalisering van lerarenopleiders

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders (in en door onderzoek)?

Onderzoek is niet meer weg te denken binnen de lerarenopleidingen. Als opleider zelf onderzoek doen of leraren opleiden die hun eigen beroepspraktijk onderzoekend kunnen aanpassen, vernieuwen en onderzoekend vermogen ontwikkelen is echter niet een vanzelfsprekende bezigheid binnen lerarenopleidingen en voor lerarenopleiders. Binnen de lerarenopleidingen wordt niet altijd ondersteuning geboden in de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Bovendien is de visie op het studentenonderzoek continue aan verandering onderhevig.

De afgelopen tien jaar hebben we binnen deze themagroep ons gericht op het ontwikkelen en delen van gezamenlijke kennis over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek. Ons werk is nog niet af en het belang van professionele ontwikkeling van opleiders in de brede zin is een thema dat meer aandacht zou mogen verdienen.

Lerarenopleiders en onderzoekers die zich met dit thema bezig (willen) houden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze themagroep.

Meer weten? Neem contact op met Martijn Willemse m.willemse@windesheim.nl en Fer Boei f.boei@windesheim.nl.

Overzicht van publicaties van de themagroep

 • Boei, F. & Willemse, T.M. (2018, Red.). Onderzoek in de lerarenopleidingen. Katern 5, Kennisbasis voor lerarenopleiders. Breda: Velon.
 • Van Wessum, L. Kools, Q., Boei, F., Willemse, T.M., & Van Katwijk, L. (2018). Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten bij HBO lerarenopleiders in het doen en begeleiden van praktijkonderzoek. Tijdschrift voor Lerarenopleiders
 • Kools, Q., Van Wessum, L., Boei, F., Willemse, M., & Van Katwijk, L. (2017). Opvattingen van managers en lerarenopleiders over onderzoek op de lerarenopleiding. Een onderzoek bij hbo-lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(3), 17-28.
 • Willemse, T.M. & Boei, F. (2017). Supporting teacher educators’ professional development in research and supervising students’ research. In P. Boyd & A. Szplit (Eds.), Teachers and Teacher educators Learning Through Inquiry: International Perspectives, Kielce-Kraków, Wydawnictwo Attyka, pp. 197-216.
 • Geerdink, G., Boei, F., Willemse, T.M., Kools, Q., & Vlokhoven, H. van (2016). Professional development in research by teacher educators. Teachers and teaching: Theory and practice, 22(8), 965-982.
 • Willemse, T.M., Boei, F., & Pillen, M. (2015) Fostering teacher educators’ professional development on practice-based research through communities of inquiry. Vocations and learning, 9(1), 85-110.
 • Boei, F., Dengerink, J.J., Geursen, J., Koster, B., Lunenberg, M.L., & Willemse (2015). Supporting the professional development of teacher educators in a productive way. Journal of education for teaching: International research and pedagogy, DOI: 10.1080/02607476.2015.1080403.
 • Boei, F., Willemse, M., Geerdink, G., Kools, Q., & Van Vlokhoven. (2014). De onderzoeksrol voor leraren-opleiders in het HBO; een internationaal perspectief. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35 (2). 35-45. [eervolle vermelding VELON-congres 2015].
 • Willemse, T.M., & Boei, F. (2013). Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research. Journal of education for teaching: International research and pedagogy, 39(4), 354-369.
 • Van Vlokhoven, H., Kools, Q, Geerdink, G., Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(4), 57-72.
 • Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Onderzoek in de lerarenopleidingen. Cultuur en Educatie 13(37), 8-19.