themagroepen

Beginnende lerarenopleiders

De themagroep beginnende lerarenopleiders bestaat uit een groep enthousiaste leden: voorzitter Evelien van Geffen, Marije Bent, Peter Sniekers en Anna van der Want.

Evelien vertelt: “We bespreken en onderzoeken allerlei onderwerpen waar wij als beginnend lerarenopleiders mee te maken hebben (gehad) zoals begeleiding, roostering en didactiek. Middels deze gesprekken werken we aan onze eigen professionaliteit en zijn we een klankbord voor elkaar”.

De themagroep heeft een actieve rol binnen de vereniging. Zo schreef de groep een bijdrage in De Staat van de Lerarenopleider met als titel: ‘Hoe word je een goede lerarenopleider’? In januari 2021 verzorgden zij hierover een interactief webinar.