Blog

Professionalisering als basishouding

Het congres is voor beide beroepsverenigingen het hoogtepunt van het jaar. Nooit zijn er zo veel lerarenopleiders bij elkaar om met en van elkaar te leren, oude contacten te onderhouden en nieuwe relaties aan te gaan.

Professionalisering als basishouding

Voor Velon en VELOV is het congres een centraal element in de professionalisering van de lerarenopleider.

Kwaliteit onder druk

Met het thema Opleiden voor de Toekomst raken we niet alleen het nu maar ook het morgen en het later. Het thema is actueler dan ooit, gezien alle ontwikkelingen die op ons af komen. Afgelopen vrijdag 15 maart j.l. hebben we hier in Nederland nog kunnen zien voor welke uitdagingen we staan: de grote lerarentekorten en de werkdruk binnen het onderwijs. Kwaliteit staat onder druk. Dit alles doet een groot beroep op het onderwijs en vraagt van ons opleiders dat we moeten blijven gaan en staan voor de kwaliteit van de leraar.

We zetten stappen, er gebeuren en veranderen dingen. Maar we lopen ook vaak achter de feiten aan. We zijn reactief met als risico dat we alles willen en moeten doen. Voor we het weten heeft de actualiteit ons in gehaald. Opleiden voor de toekomst appelleert aan onze eigen professionaliteit en ons professionaliseren. Als beroepsverenigingen hebben wij daar een visie op. Niet alleen opleiden, maar ook professionaliseren voor de toekomst.

Kwaliteit op basis van visie

We streven naar professionalisering als basishouding van opleiders en teams. Een basishouding die vraagt om proactief zijn. Veranderingen overkomen ons niet, we maken duidelijke keuzes wat wel of niet past. Kwaliteit op basis van visie staat voorop. Professionaliseren staat niet naast opleiden, nee, professionaliseren is noodzakelijk om beter de toekomstige generatie op te leiden.

Met de beroepsstandaard en de beroepsregistratie (BRLO) en opname in het register, dragen we bij aan doelgerichte professionalisering. We werken als lerarenopleiders uit opleidingsinstituten en scholen meer en meer in teams samen aan kwaliteit. Hierdoor wordt professionalisering steeds minder een doel en steeds meer een middel. Samen werken aan de eigen professionaliteit om als kritische onderzoekende lerarenopleider het beste te geven en naar het beste te streven. Ook de kennisbasis, het tijdschrift en de website met nu ook een doorzoekbare mediatheek, dragen bij en zijn ondersteunend.

Laten we investeren in professioneel kapitaal waardoor we kunnen blijven groeien als lerarenopleiders, als team en al beroepsgroep. Dat vergt bewuste beleidskeuzes die professionalisering plaatsen in de kern van ons prachtige beroep. Alleen zo kunnen we blijven staan voor kwaliteit.

Miranda Timmermans

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.
Wil jij ook je ervaringen delen in een blog? Meld je aan met een mail naar info@brlo.nl.

Deze blog is een bewerking van de speech van Miranda Timmermans, die ze samen met voorzitter van VELOV, Inge Placklé, hield tijdens de opening van het Velon/VELOV congres 2019.