Nieuws

‘Professionaliseer van onderop’

Professionaliseer van onderop, dat is het advies van voorzitter commissie beroepsgroep leraren Alexander Rinnooy Kan aan minister Slob. Velon ondersteunt het advies. 

‘Professionaliseer van onderop’

Onderwijskenners, politici en bestuurder gaan in het blad Didactief, het onafhankelijk vakblad voor het onderwijs, elke maand met elkaar in gesprek over een brandende kwestie. Rinnooy Kan wijst op de grote belangstelling van leraren voor hun professionele ontwikkeling en stelt voor leraren het voortouw te gunnen bij de organisatie en de vormgeving daarvan.

Reactie Velon

Velon-voorzitter Miranda Timmermans reageert op het advies van Rinnooy Kan en stelt dat het bijhouden van je professionalisering voor lerarenopleiders de gewoonste zaak van de wereld is. Zo is het onafhankelijk beroepsregister van lerarenopleiders (BRLO) gebaseerd op de beroepsstandaard voor lerarenopleiders. Zowel de beroepsstandaard als de registratieprocedure zijn van onderop ontwikkeld, door collega’s zelf, en voorzien in een assessment van de kwaliteit van professionalisering.

Miranda Timmermans zegt hierover: “Van, voor en door lerarenopleiders dus. Zo simpel kan professionalisering van onderop zijn. Wij kunnen er veel over vertellen en zouden graag een informateur aanbieden om een plan van aanpak te maken.”

Meer lezen?

Lees de volledige blog van Alexander Rinnooy Kan en de reactie van Miranda Timmermans op Didactiefonline.nl.