Artikelen

Proefschrift: Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen

Op 27 januari verdedigde Nanke Dokter haar proefschrift over schooltaalstimulerend gedrag.

Proefschrift: Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen

Taalstimulerend gedrag

Wat is de kracht van de taalontwikkelende leraar? Het antwoord erop is bepalend voor wat er in de opleiding tot leraar basisonderwijs aan bod komt: de tijd binnen de opleiding is beperkt en als opleider maak je keuzes over de inhoud van de lessen.

Met het onderzoek wilde Nanke inzicht krijgen in het schooltaalstimulerend gedrag van basisschoolleraren tijdens de rekenles. Op basis van inzichten uit de praktijk van het basisonderwijs heeft ze een interventie voor schoolltaalstimulerend gedrag voor de pabo ontwikkeld en onderzocht.

Over Nanke Dokter

Nanke Dokter is sinds 1997 werkzaam bij de Fontys pabo’s als docent taal(didactiek). Daarvoor heeft ze zowel de pabo, de studie Nederlandse letteren als de eerste graads lerarenopleiding Nederlands afgerond. In 2014 ontving ze een NWO promotiebeurs voor het doen van haar promotieonderzoek. Ze is gestart met dit onderzoek op Tilburg University, omdat ze op zoek wilde gaan naar de kracht van de leraar. Wat bepaalt het handelen van een leraar in de praktijk? En wat betekent dit voor de opleiding van leraar basisonderwijs?

Meer informatie

Voor meer informatie ga je naar de website die Nanke heeft ontwikkeld en naar haar proefschrift. In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders wordt een recensie van het proefschrift opgenomen.