Oproep voor kopij

Velon biedt lerarenopleiders een professionaliseringsplatform. Heb je vanuit jouw organisatie of school relevant nieuws te delen voor lerarenopleiders, dan bieden we je de mogelijkheid om dit te delen in ons netwerk*. Zie hieronder de richtlijnen die wij hiervoor hanteren.

Uitgangspunten kopij

  • Het onderwerp is gericht op leraren(opleiders);
  • Het is interessant, relevant en niet commercieel;
  • Kopij is voorzien van een kopregel en een korte samenvatting van 15 à 30 woorden;
  • Kopij heeft maximaal 1 link naar een externe website;
  • Kopij heeft een lengte van 300-650 woorden;
  • Kopij aanleveren met bijpassende foto geschikt voor online publicaties.
  • Na publicatie graag de link van de Velon website delen op eigen website en socials.
  • Kopij aanleveren via mail.

Aanleverdata kopij voor Velon-nieuwsbrief

De planning voor eerste helft 2024 ziet er als volgt uit:

#Deadline content                                      Verzending
112 december 202316 januari 2024
226 januari 202413 februari 2024
323 februari 202412 maart 2024
429 maart 202416 april 2024
519 april 202414 mei 2024
67 juni 202418 juni 2024
7ZOMERGROET9 juli 2024

*Velon behoudt zich het recht voor om de aangeleverde content te redigeren, in te korten of alleen op de website en/of social media te plaatsen. Ook kan Velon besluiten de content niet te plaatsen.