Artikelen

Oproep Onderzoek naar Professionalisering Schoolopleiders

Het ‘International Forum for Teacher Educator Professional Development’ (InFo-TED) doet een internationaal onderzoek naar de professionaliseringsbehoeften van schoolopleiders. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de professionele ontwikkeling van schoolopleiders verder te stimuleren en ondersteunen.

Beste schoolopleider,

Met de term ‘schoolopleiders’ bedoelen we ‘allen die professioneel betrokken zijn bij initiële en vervolgopleidingen, trainingen, mentoring en werkplekbegeleiding van studenten en al bevoegde leraren’, ook als dat werk maar een klein deel van je tijd als leraar betreft. We zijn geïnteresseerd in de opvattingen van zowel beginnende als ervaren coaches, mentoren, schoolopleiders en werkplekbegeleiders (in de vragenlijst zelf noemen we alle vormen steeds ‘schoolopleider’).

InFo-TED is een internationaal netwerk van lerarenopleiders gericht op ‘het samenbrengen van onderzoek, beleid en praktijk rond de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders’. Meer informatie over het werk van InFo-TED vind je via de website www.info-ted.eu.
De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de professionele ontwikkeling van schoolopleiders verder te stimuleren en ondersteunen.

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je op de hoogte wilt raken van de uitkomsten van het onderzoek en deel wilt nemen aan vervolgonderzoek.

Hartelijk dank voor je medewerking,

Bregje de Vries (VU), Helma Oolbekkink-Marchand (RU), Paulien Meijer (RU)