Vereniging

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het Velon Congres 2023 te leveren!

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

Op 13 en 14 maart 2023 komen ruim 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Zwolle. Het thema “Opleiden in netwerken” staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Ontmoeten, Inspireren, Creëren, Netwerken en Verbeelden.

Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking.

Opleiden, leren en professionaliseren vindt tegenwoordig steeds vaker plaats binnen netwerken. Netwerken kunnen verschillende vormen aannemen, zijn soms meer kortdurend en fluïde en andere keren langlopend en duurzaam, afhankelijk van het doel dat het netwerk dient. Zo bestaan er bijvoorbeeld formele en informele netwerken, allianties, regio’s, partnerschappen, communities en leergemeenschappen.

Lees hier online meer!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.