Vereniging

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

De congrescommissie nodigt u van harte uit om een actieve bijdrage aan het Velon Congres 2023 te leveren!

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon congres 2023

Op 13 en 14 maart 2023 komen ruim 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Zwolle. Het thema “Opleiden in netwerken” staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Ontmoeten, Inspireren, Creëren, Netwerken en Verbeelden.

Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking.

Opleiden, leren en professionaliseren vindt tegenwoordig steeds vaker plaats binnen netwerken. Netwerken kunnen verschillende vormen aannemen, zijn soms meer kortdurend en fluïde en andere keren langlopend en duurzaam, afhankelijk van het doel dat het netwerk dient. Zo bestaan er bijvoorbeeld formele en informele netwerken, allianties, regio’s, partnerschappen, communities en leergemeenschappen.

Lees hier online meer!


Carla Rietberg / Ronald Keijzer (2 jaar geleden)

Beste organisatoren,

In opdracht van LPNPO heeft een projectgroep onder leiding van Dr. Ronald Keijzer gewerkt aan een update van het curriculum van de post-hbo opleiding tot rekencoordinator. In deze competentiegerichte opleiding komen 16 thema’s uit het rekenwiskundeonderwijs aan de orde. Deze thema’s zijn gereviseerd, geactualiseerd en met (onderzoeks)literatuur onderbouwd. Het vernieuwde curriculum is gepresenteerd aan de docent-opleiders van de Pabo’s die de post-hbo opleiding tot rekencoordinator aanbieden. Iedere docent-opleider is dit studiejaar van start gegaan met een eigen cursusgroep. De projectgroep heeft een online community opgezet voor de docent-opleiders die de voorscholing hebben gevolgd. In de community vindt uitwisseling plaats van inzichten en ervaringen uit de verschillende cursusgroepen. Zo willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opleiding niet een eenmalige ”update” is, maar een ”ongoing proces”. De eerste ervaringen delen we graag met de Velon-deelnemers.

Dit voorstel willen we graag in overleg met jullie verder uitwerken,

Ronald Keijzer/ Carla Rietberg