Nieuws

Oproep bijdrage themanummer TvL

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders brengt elk jaar in december een themanummer uit. Het thema van het nummer dit jaar is 'Nieuwe routes naar het leraarschap'.

Oproep bijdrage themanummer TvL

De gastredactie wil het gevarieerde landschap van de paden die leiden naar het leraarschap in kaart brengen. Welke routes zijn er? Wat maakt deze routes uniek? Wat voor type leraar leiden de routes op? Waarin verschilt de academisch opgeleide leraar van de bachelor opgeleide leraar? Welke mogelijkheden zijn er daarna? Maar we willen niet alleen een beeld schetsen van de huidige stand van zaken, we willen ook een kijkje bieden in de toekomst. Het doel van alle routes is het opleiden van goede leraren.

Wil jij een bijdrage leveren aan dit nummer? Lees de bijgevoegde informatie en reageer voor 15 mei a.s.