Nieuws

Oproep aan trajectbegeleiders BRLO

Op steeds meer instituten worden trajecten aangeboden om opleiders voor te bereiden op de Beroepsregistratie.

Oproep aan trajectbegeleiders BRLO

In dialoog tussen instituuts- en schoolopleiders ontstaan mooie nieuwe inzichten, reflecties op het eigen handelen en een dossier dat aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet.

We willen alle trajectbegeleiders uitnodigen om deel te nemen aan een inspiratiemoment om de opzet van hun trajecten uit te wisselen. Heb jij als trajectbegeleider hier ook behoefte aan en zie je de meerwaarde van een uitwisseling? Meld je dan voor 5  maart 2021 aan via info@velon.nl.

Aansluitend zal via een datumprikker een aantal data worden voorgesteld om een zo groot mogelijke groep bij elkaar te kunnen brengen.

We kijken uit naar jouw reactie!

Marijke Gommers

Voorzitter Erkenningscommissie Velon | Trajectbegeleider op weg naar Beroepsregistratie BRLO | Beoordelaar en procesbegeleider BRLO  |