Partners

Opleiden met rijke taal: hoe doen we dit? Werkconferentie Opleiden van leraren

Vrijdag 7 oktober 2022, AOb Hoofdkantoor Utrecht.

Opleiden met rijke taal: hoe doen we dit? Werkconferentie Opleiden van leraren

Het AOb Netwerk Opleiden van Leraren organiseert een inspirerende werkconferentie voor en door betrokkenen bij het opleiden van leraren (po, vo en mbo): schoolopleiders, stage- en werkplekbegeleiders/mentoren, lerarenopleiders op instituten (pabo’s en eerste- en tweedegraads opleidingen) en studenten. Voor leden en niet-AOb leden.

De cijfers zijn schrikbarend. Bijna twee op de tien 15-jarigen is laaggeletterd. De Inspectie van het Onderwijs luidde de noodklok in De staat van het Onderwijs 2022. De minister heeft zijn ‘masterplan basisvaardigheden’ gelanceerd, maar deze plannen zijn nog weinig concreet. Tijd voor ons om dit vraagstuk op te pakken. Daarom staat bij deze werkconferentie de vraag centraal:

Hoe kunnen wij, betrokkenen bij het opleiden van (aankomende) leraren, bijdragen aan het bevorderen van lees- en taalvaardigheid van leerlingen?

We openen de middag met een lezing over taaldidactiek door een van de auteurs (Anneke Smits, Erna van Koeven) van het boek Rijke Taal. Vervolgens gaan we uiteen in sessies waarin we met experts uit het veld voor onze eigen sector en vanuit onze eigen rol de centrale vraag beantwoorden. We verwoorden hierbij ook wat we van de overheid én onze directeuren nodig hebben om dit tot uitvoering te kunnen brengen. Aan het einde van de middag delen we de uitkomsten, leggen we ze vast en vertalen we dit naar input voor beleid. Napraten doen we onder het genot van een hapje en drankje! Doe jij mee?

De werkconferentie vindt plaats op het hoofdkantoor van de AOb, Sint Jacobsstraat 22 in Utrecht. Programma:

12:30 – 13:00: Lunch (optioneel) en inloop

13:00 – 13:15: Plenaire opening door voorzitter van het netwerk Opleiden van leraren Wim Borghuis en AOb voorzitter Tamar van Gelder

13:15 – 14:00: Keynote ‘Rijke Taal’

14:00 – 14:45: Deelsessies

14:45 – 15:00: Koffie/thee pauze

15:00 – 16:00: Vervolg deelsessies

16:00 – 17:00: Delen van opbrengsten en beleidsinput formuleren

17:00 – 18:00: Borrel

Meer informatie en inschrijven? Klik hier.