Focus op professie

Ontwikkelteam Focus op professie: Chris Kroeze

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam Focus op professie en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Ontwikkelteam Focus op professie: Chris Kroeze

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam.

Chris Kroeze: “Het opleiden en het professionaliseren van leraren wordt steeds meer gezien als een gedeelde verantwoordelijk van lerarenopleidingen en scholen, en dat vraagt om gezamenlijke professionalisering. Daartoe is nog veel uit te zoeken over wat de betekenis is van de context waarin je een taak als lerarenopleider vervult.”

“Het vereist onder meer dat we met elkaar nog veel scherper moeten aangeven hoe de rol van lerarenopleider zich onderscheidt van de rol van leraar, en wat het betekent om samen op te leiden in partnerschap tussen scholen en lerarenopleidingen, en zelfs met nog andere partijen.”

“Het vervullen van een rol in het opleiden en professionaliseren van leraren wordt vaak nog onderschat en als vanzelfsprekend gezien. Daardoor wordt een rol als lerarenopleider vaak niet meer dan intu├»tief ingevuld vanuit eerdere eigen ervaringen als leraar of stagebegeleider. Het doorontwikkelen van de verschillende manieren waarop je een rol als lerarenopleider kunt vervullen, is belangrijk voor de kwaliteit van het opleiden van leraren. Ook voor dat deel dat plaatsvindt binnen Partnerschappen voor Samen Opleiden en Professionaliseren.”

“Ik zie er naar uit dat de nieuwe registratieprocedures een bijdrage gaan leveren aan wat het betekent om een lerarenopleider te zijn in de verschillende contexten en dat daarin meer ruimte komt voor ambities op maat voor de context. Ik heb veel zin om daar als lid van het landelijke ontwikkelteam ‘Focus op Professie’ mee aan de slag te gaan.”

Nieuwbrief

Wil jij weten hoe lerarenopleiders binnen partnerschappen zich op een andere manier kunnen laten registreren? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘Focus op professie‘.

Meer over het project lees je hier.