Onderzoek naar vernieuwing opleiden

Learning College Fontys

Hogeschoolnaam

Fontys Hogeschool, Tilburg

Betrokken opleidingen

Tweedegraads lerarenopleiding/ Pabo

Zoekwoorden/kernwoorden

Hybride docentprofiel, Onderwijs en bedrijfsleven, Leergemeenschap, Authentieke vraagstukken, Eigenaarschap student

Aanleiding

We leiden experts leren & ontwikkelen op, bevoegd voor onderwijs, bekwaam voor bedrijfsleven. Roep om ‘andere’ docenten kwam van het onderwijs: docenten die breder kunnen kijken dan enkel het onderwijs, die vernieuwingen kunnen trekken. Als expert in leren en ontwikkelen ben je in staat mensen te motiveren, zowel binnen als buiten het onderwijs, om zich te blijven ontwikkelen.

Kern van de innovatie

Learning College kenmerkt zich door:

  • breed opleiden zodat studenten klaar zijn voor een hybride werkomgeving waarbij ze als expert en docent in diverse contexten kunnen gaan werken.
  • mogelijkheid tot kiezen van persoonlijke leerroutes tijdens de opleiding. De studenten kiezen zelf waar ze accenten leggen wat betreft het werken met thema‚Äôs en de contexten waarin ze dat doen
  • intersectoraal werken en studeren waarbij studenten verder kijken dan de eigen opleidingsrichting door bijvoorbeeld ook bij andere opleidingen en in diverse praktijkcontexten te gaan leren.

Om binnen Learning College te leren zijn (grenzeloze) nieuwsgierigheid, sterk adaptief vermogen, lef, eigenaarschap, zowel voor jouw eigen ontwikkeling als die van de ander, multidisciplinair kunnen samenwerken, investeren in elkaar en ondernemend zijn eigenschappen en vaardigheden die je als leerexpert (door)ontwikkelt. Docenten spelen daarbij een cruciale rol als begeleider (opleidingscoach, tutor), voorbeeld/expert, (mede)ontwerper, (mede)onderzoeker en beoordelaar. Het merendeel van de toetsvormen, waarmee de studenten eenheden van leeruitkomsten aantoont, geeft de studenten ruimte voor eigen inbreng en vormgeving. Hiermee wordt de intrinsieke motivatie en het eigenaarschap over het leerproces van studenten bevorderd.

Omvang/fase

240 ECTS

Startmoment

2020-2021

Website

https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Learning-College.htm

Contactpersoon

Marieke Ham m.ham@fontys.nl