Onderzoek naar vernieuwend opleiden

Leerlab HAN, eigentijds onderwijs

Logo Leerlab

Hogeschoolnaam

HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Betrokken opleidingen

Tweedegraads lerarenopleiding

Zoekwoorden/kernwoorden

VO, MBO, eigentijds onderwijs, persoonsontwikkeling, leerlab

Aanleiding

De vraag van het werkveld was; er komen nieuwe settingen met nieuwe rollen, lerarenopleiding wat doen jullie daarmee? In hoeverre leveren we studenten af die in eigentijdse settingen hun plek weten te vinden (voeding curriculum samen opleiden) en wat leren wij van het eigentijds onderwijs voor onze didactiek?

Kern van de innovatie

In ons omringende werkveld van VO en MBO zien we veel initiatieven van eigentijds onderwijs ontstaan waarin de leerling een grotere mate van zelfregie krijgt en er veel aandacht is voor maatwerk. Gezocht wordt hoe tegemoet te komen aan de individuele ontwikkeling van de leerling, waarbij ook veel aandacht is voor de persoonsontwikkeling.

Het Leerlab is een open ruimte rondom eigentijds onderwijs voor studenten, lerarenopleiders, onderzoekers en mensen uit het werkveld. Het LeerLab biedt ruimte aan studenten om zich onder te dompelen in eigentijdse onderwijsvormen,en hierin ondersteunen we hen. Ze ontwikkelen vaak eigen leervragen en behoeften. Soms is de match tussen opdrachten opleiding en context niet passend en dan denken we mee samen met de opleiding. Het LeerLab is ook een community, studenten ervaren het als verfrissend en veilig om hun specifieke stagecontext te delen met anderen die in een vergelijkbare setting zitten. De eigentijdse didactiek die we hanteren is congruent met wat ze in de praktijk zien. (zie bv Het LeerLab: hoe eigentijds onderwijs het opleiden van leraren inspireert – Velon).

Begeleiders uit het werkveld kunnen deelnemen aan de activiteiten en hier is ook het van en met elkaar leren het uitgangspunt. Dit jaar starten we een intervisie op tussen LeerLabbegeleiders en werkplekbegeleiders.

Een belangrijke poot is ook onderzoek. Vanuit het lectoraat meervoudige professionaliteit (H. Oolbekkink) wordt onderzoek gedaan naar de invloed van eigentijdse didactiek op de ontwikkeling van stuurkracht en professionele identiteit. Verder doen masterstudenten onderzoek, bv naar leervraagarticulatie of de inzet van het drivemodel als coachmodel. De rol van coach is een belangrijke rol in de eigentijdse setting en vanuit het LeerLab worden impulsen gegeven om deze rol meer in het curriculum te krijgen. (zie Rapportage-Onderzoek-de-rol-van-de-leercoach.pdf (han.nl)).

We hanteren een roulatiesysteem zodat steeds meer opleiders bekend raken met de eigentijdse didactiek.

Omvang/fase

Geïntegreerd in de stage inclusief werkplekbeoordeling van jaar 1 (periode 2 en 3).

Geïntegreerd in de stage bij jaar 2 in periode 3 en 4 waarbij nauwe link ligt met de vakdidactiek en onderwijskunde; in hoeverre kunnen studenten met eigen leervragen aan de slag binnen deze vakken in hun vakgroep?

Jaar 3 en 4 en in de deeltijd: aparte intervisiemomenten voor studenten in een eigentijdse context, mogelijkheid voor gastcolleges.

Startmoment

Schooljaar 2019/2020

Website

https://www.han.nl/projecten/2021/leerlab/

Contactpersoon

Ans Bergmans; ans.bergmans@han.nl