Onderzoek naar vernieuwend opleiden

HvA Lerarenopleiding Pedagogiek

Logo Hogeschool van Amsterdam - Pedagogiek

Hogeschoolnaam

Hogeschool van Amsterdam

Betrokken opleidingen

Tweedegraads lerarenopleiding

Zoekwoorden/kernwoorden

Lerarenopleiding Pedagogiek, dubbele bevoegdheid, brede pedagogische basis, vernieuwend onderwijs, Whole Child development

Aanleiding

Er zijn verschillende aanleidingen geweest om de lerarenopleiding Pedagogiek te vernieuwen. Het werkveld heeft aangegeven een grote behoefte te hebben aan docenten die aansluiten bij het gedachtengoed en handelingswijze van het vernieuwend onderwijs waarbij er sterk aandacht besteed wordt aan een brede pedagogische basis. Daarnaast is er ook een groot docenten te kort in het voortgezet onderwijs. In 2021-2022 is de projectgroep gestart met het herontwikkelen van de nieuwe lerarenopleiding Pedagogiek waarbij een brede pedagogische basis, mogelijkheid tot dubbele bevoegdheid en o.a. focus op vernieuwend onderwijs als uitgangspunten worden meegenomen.

Een aantal jaar geleden is vanuit het werkveld het signaal afgegeven bij de faculteit onderwijs en opvoeding binnen gekomen

Kern van de innovatie

Steeds meer scholen zijn actief bezig met onderwijsvernieuwing. Zij zoeken niet naar kant en klare lesmethoden, maar naar unieke oplossingen die hun leerlingen uitdagen en vooruithelpen. En die passen bij hun eigen context en ambities. Dat is maatwerk en mensenwerk. Modern onderwijs vraagt om een ander type leraar. Daar wil de faculteit Onderwijs en Opvoeding met het nieuwe aanbod een bijdrage aan leveren. Studenten ontwikkelen in deze opleiding een breed pedagogisch perspectief. Zij krijgen veel ruimte om zelf sturing te geven aan het eigen leer- en ontwikkelproces. De leeromgeving van de student is deels op de hogeschool en deels in het voortgezet onderwijs en mbo.

In het eerste jaar van de opleiding ontwikkelen studenten een stevige brede pedagogische basis waarbij de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun omgeving centraal staat. Daarnaast maken ze kennis met de vakgerichte tweedegraadslerarenopleidingen.

In het tweede jaar kiezen studenten voor een van de drie richtingen; een vakgerichte lerarenopleiding zoals Wiskunde of Algemene Economie. Of verder studeren tot leraar Pedagogiek waarmee afgestudeerden les kunnen geven op het mbo. Bijvoorbeeld in het vak burgerschap, coaching of het mentoraat. Of de combinatie van beide waarin studenten binnen 4,5 jaar afstuderen met twee diploma’s; Leraar Pedagogiek en Leraar in een vakgebied zoals Geschiedenis of Gezondheidszorg en Welzijn.

Welke keuze studenten ook maken, een deel van de opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk door middel van stages die al in het eerste jaar starten. Studenten koppelen hierdoor theorie direct aan de praktijk en kunnen verbindingen leggen tussen de verschillende disciplines. In deze nieuwe opleiding is veel ruimte voor studenten om zelf en samen met medestudenten sturing te geven aan het eigen leer- en ontwikkelproces. Docenten staan voor de studenten klaar als coaches. Er is in de opleiding veel aandacht voor vaardigheden zoals communicatie- en begeleidingsvaardigheden en het leren over de ontwikkeling van kennis en jongeren en hoe je hen aanzet tot leren.

De opleiding is bedoeld voor studenten die weten dat ze leraar willen worden, maar nog niet precies in welk vakgebied. Studenten die een stevige pedagogische basis willen ontwikkelen en eigen regie en verantwoordelijkheid willen nemen.

Omvang/fase

240 ects (+30 ec inclusief tweede bevoegdheid)

Startmoment

september 2022

Website

Contactpersoon

Fransje Damen (f.a.s.damen@hva.nl) & Marlot van der Geld (m.r.van.der.geld@hva.nl)