Publicaties

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

Een evaluatie uitgevoerd door onderzoekbureaus CAOP, Centerdata en Mooz in opdracht van het ministerie van OC&W laat een ‘positief beeld’ zien. Uit het onderzoek blijkt dat leraren vinden dat de onderwijskwaliteit verbetert en dat het helpt bij de uitoefening van hun vak op lange termijn. Ook werkgevers zijn enthousiast. De Lerarenbeurs is volgens de onderzoekers zowel doeltreffend als doelmatig. Het leidt tot meer masteropgeleiden in po, vo en mbo, het vergroot de inzetbaarheid van leraren/docenten, het behoudt leraren voor het beroep en verhoogt de kwaliteit.

De Lerarenbeurs zou op 1 april 2022 vervallen, maar is door de onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma met een jaar verlengd om deze evaluatie af te wachten.

Zie website Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap