Nieuws

Onderwijskennis.nl bundelt kennis over docentprofessionalisering

Docenten hebben een centrale rol in het leren van studenten en het realiseren van onderwijsinnovatie. De ontwikkeling van docenten is essentieel voor de kwaliteit van onderwijs.

Onderwijskennis.nl bundelt kennis over docentprofessionalisering

Hoe kan docentprofessionalisering daarbij helpen en op welke manieren kan deze ontwikkeling worden vormgegeven?

Praktisch en verdiepend voor het hoger onderwijs

Het nieuwe kennisplein Docentprofessionalisering op Onderwijskennis.nl helpt professionals uit het hoger onderwijs (hbo en wo) met het trainen en ondersteunen van docenten. Ze kunnen aan de slag met handvatten uit onderwijsonderzoek, voorbeelden uit de praktijk en verdiepende kennisbronnen. Alle bronnen zijn afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek en zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit. Het kennisplein bevat momenteel twee thema’s en in de toekomst wordt het aanbod uitgebreid.

Vormgeven van professionalisering

In het eerste thema staat het vormgeven van professionalisering centraal. Docenten helpen studenten met leren, maar hoe leren zij zelf het beste? Docentprofessionalisering leidt niet automatisch tot een verandering in de onderwijspraktijk. Onderzoek laat zien dat bepaalde kenmerken van professionalisering het leerproces van docenten kunnen verbeteren. Professionaliseringsactiviteiten leiden tot een verbetering van de competenties van docenten, en zijn daarnaast ook belangrijk voor het ontwikkelen van een docentidentiteit.

Ondersteunen van docentschap

In het tweede thema, ‘Ondersteunen van docentschap’, ligt de nadruk op de toenemende diversiteit aan taken en rollen van docenten en hoe hierop kan worden ingespeeld. Het bekleden van deze verschillende rollen  heeft ook invloed op de professionele identiteit. Onderwijsinstellingen kunnen het ontwikkelen van een docentidentiteit ondersteunen, onder andere middels de erkenning en waardering van onderwijsprestaties.

Over Onderwijskennis.nl

Onderwijskennis.nl bevat diverse kennispleinen voor het hoger onderwijs, waar Docentprofessionalisering er één van is. Het aantal kennispleinen blijft de komende jaren groeien. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze kennis van hoge kwaliteit op een overzichtelijke en toegankelijke wijze aanbieden. Onderwijskennis.nl wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met als doel om onderzoek en de onderwijspraktijk met elkaar te verbinden, zodat professionals wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunnen toepassen.

Bekijk het kennisplein Docentprofessionalisering