Overheid

OCW Kennisfestival 2022: Kennis voor elkaar!

De 14e editie van het Kennisfestival komt eraan.

OCW Kennisfestival 2022: Kennis voor elkaar!

Van maandag 28 tot en met donderdag 31 maart 2022 kunt u deelnemen aan verschillende interactieve sessies. Dit kan zowel digitaal als in persoon bij het ministerie van OCW in De Hoftoren in Den Haag.

Kennis voor de grote maatschappelijke opgaven

De samenleving staat de komende jaren voor grote opgaven, die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Deze opgaven bieden enorme kansen en uitdagingen voor kennis en onderzoek. Op het Kennisfestival van dit jaar is hier aandacht voor. Welke kennis is er nodig om de vaak complexe vraagstukken aan te pakken? En hoe kunnen kennis en kennisnetwerken in de toekomst nog beter benut worden? Het Kennisfestival verbindt wetenschap, praktijk en beleid met elkaar. Beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit het veld komen op het festival samen om kennis te delen en van elkaar te leren.

Bekijk het volledige programma

Lees meer via de site van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap