Nieuwsbrieven

Uitnodiging: bouw mee aan kennisinfrastructuur

De PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU bouwen aan een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Bouw jij mee?

Kennis uit onderzoek is van cruciaal belang om het onderwijs te verbeteren en te innoveren. Dit vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Iedere onderwijsprofessional weet dat deze verbinding helaas nog geen vanzelfsprekendheid is.

Om dit te veranderen hebben de sectorraden de handen ineengeslagen. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben afgesproken begin 2019 een plan van aanpak voor de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te presenteren aan minister Slob en minister Van Engelshoven. Bij de ontwikkeling van dit plan hebben de sectorraden ook de input van lerarenopleiders nodig. Ze nodigen je uit mee te doen, mee te denken en mee te bouwen. Lees hier verder.