Oktober 2018

Belronde contactpersonen

Sinds 1 januari 2018 is het reglement Beroepsregistratie en prolongatie van kracht. Velon maakt samen met beoordelaars en contactpersonen een tussenbalans op.

Velon volgt samen met de beoordelaars en contactpersonen hoe de implementatie ervan in de praktijk verloopt. Het reglement moet voor kwaliteitsborging zorgen en ondersteunend aan inhoud en processen zijn. Dit najaar verloopt een aantal jaartermijnen voor de erkenning van instituutsbeoordelaars. Dat betekent dat de contactpersonen moeten doorgeven of er sprake is van verlenging, mutatie of beĆ«indiging. Tevens vragen we om een jaarevaluatie. Alle contactpersonen zijn hierover per mail geĆÆnformeerd. In de komende weken worden zij persoonlijk gebeld voor nadere toelichting en uitwisseling.