Nieuwsbrieven

Nieuws van de themagroep Samen opleiden in de school

Werken met leeruitkomsten: hoe werkt dat? De Velon-themagroep Samen opleiden in de school deelt ervaringen die zijn opgedaan binnen AOS Midden-Brabant.

Met ingang van studiejaar 2018-2019 werkt Fontys Lerarenopleiding Tilburg bij de vakken Professioneel Handelen en Algemene Professionele Vorming met leeruitkomsten. De leeruitkomsten zijn in 2017-2018 in samenwerking met het werkveld ontwikkeld.

De introductie van leeruitkomsten is in de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant aanleiding geweest om met betrokkenen een dialoog te voeren over de doorontwikkeling van samen opleiden. Wat betekent het werken met leeruitkomsten voor een student? De student gaat daardoor meer regie krijgen over zijn eigen leerproces. Maar wat heeft hij daarvoor nodig? En hoe kunnen we studenten equiperen om de regierol op zich te nemen?

Door de introductie van het werken met leeruitkomsten kunnen scholen hun specifieke contexten als leeromgeving beter inzetten. Opleiders zijn enthousiast gestart met het onderkennen en inzetten van de leermogelijkheden van hun eigen werkomgeving.  Studenten leren gerichter keuzes te maken voor leeractiviteiten binnen de context van hun school.

In de rol van de opleiders, zowel op het instituut als in de scholen, vindt een accentverschuiving plaats: zij ontwikkelen zich in gezamenlijkheid tot experts van leerprocessen en leeromgevingen teneinde studenten optimaal te begeleiden.

Kennisdeling: workshop tijdens Velon studiedag

Gedurende dit studiejaar wordt het proces gemonitord bij alle betrokkenen. De opbrengsten daarvan delen we graag, te beginnen tijdens de workshop van de themagroep Samen opleiden in de school tijdens de Velon studiedag op 2 november 2018 in Gouda.

Regie Driessen Programmadirecteur AOS Midden-Brabant
Annet Meinen Coördinator Algemene Professionele Vorming

Spreekt het thema je aan? Lees meer over deze en de andere themagroepen van Velon op deze pagina. Je kunt je hier ook aanmelden om zélf actief te worden in een themagroep.