Nieuwsbrieven

Najaarsactiviteit van de VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding

Het leren van leraren in kaart brengen - wat gloort er aan de horizon? Een interactieve sessie over innovatieve onderzoeksmethoden

Waar? Eindhoven (TU/e)
Tijd? 14.45-17.15

Als we straks de eerste herfststormen gehad hebben en er geen einde lijkt te komen aan de grauwe dagen, gaan we met de divisie op zoek naar onderzoekszonnetjes! In deze najaarsbijeenkomst verdiepen we ons in een aantal vernieuwende onderzoeksmethodieken die het leren van leraren in kaart kunnen brengen en proberen we zicht te krijgen op de mogelijkheden die deze methodieken met zich meebrengen voor onderzoek naar het leren van leraren.

Beschrijving:
De afgelopen jaren zijn er een aantal reviewstudies verschenen betreffende het leren van leraren (vgl. Thurlings & den Brok, 2017; Van Grieken, Meredith, Packer & Kyndt, 2017; Van Veen, Zwart & Meirink, 2012). Een van de in deze reviewstudies geuite zorgen is de methodologische kwaliteit van de gereviewde studies. Om het leren van leraren in kaart te brengen worden in onderzoeken veelal zelf bedachte instrumenten gebruikt die vaak teruggrijpen op zelf-rapportages middels vragenlijsten of interviews en is er weinig triangulatie met andere methodieken. Doel van deze najaarsbijeenkomst is om met medeonderzoekers op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe, of andere, onderzoeksmethodieken die het leren van leraren in kaart kunnen brengen. Tijdens deze bijeenkomst laten we ons inspireren door onderzoekers die innovatieve methoden gebruiken en die, in andere onderzoeksdomeinen, werkzaam zijn.

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar l.jager@docentenacademie.ru.nl.