Nieuwsbrieven

Denk mee met Curriculum.nu

Curriculum.nu werkt toe naar de actualisatie van het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt jouw feedback gevraagd!

Onder de noemer Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Deze vraag zal worden beantwoord voor negen leergebieden. Hiervoor zijn ontwikkelteams gevormd – één per leergebied – die in verschillende driedaagse ontwikkelsessies werken. Met de opbrengsten van het ontwikkelproces kunnen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Begin oktober heeft de derde ontwikkelsessie plaatsgevonden. Elk ontwikkelteam heeft daarin hard gewerkt aan ‘grote opdrachten’, die de kern van het leergebied beschrijven. De ontwikkelteams hebben deze grote opdrachten voor hun eigen leergebied aangescherpt en hebben – vanuit de blik van samenhangend onderwijs aan leerlingen – elkaars tussenproducten besproken en afspraken gemaakt over bijstelling.

Geef je feedback

Lees hier meer over de derde ontwikkelsessie en de daaropvolgende consultatieperiode waarin jij als lerarenopleider ook feedback kunt geven. Dit kan tot 14 november. Direct de opbrengsten bekijken en feedback geven? Ga dan naar www.curriculum.nu/feedback.

De ontwikkelteams benutten de feedback om de grote opdrachten verder bij te stellen en vervolgens de bouwstenen voor de kerndoelen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat de feedback van onze beroepsgroep gehoord wordt. Ook tijdens feedbackbijeenkomsten is daarvoor gelegenheid. Op www.curriculum.nu vind je de data.